28 feb 2021 Ethica Obligation Utd. Förräntningstakt i procent, -0,08. Fond, Företagsobligationsfond Mix, Förräntningstakt i procent, 1,91. Fond, Obligationsfond 

7314

Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka 0,66 år kortare än sitt benchmarkindex. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal …

Just den här typen av obligationsfond tar sig mycket stora friheter att placera i olika typer av obligationer. innehav (durationen) kommer att variera mellan noll och tio år. Fonden är ett alternativ för lite mer långsiktiga placeringar (tre år eller längre) för den som inte vill investera på aktiemarknaden, men som ändå vill ha möjlighet till högre avkastning än vad konto och traditionella rän-tefonder ger i dag. Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut, bostadskreditinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation).

  1. Botkyrka kulturskola
  2. Manfaat fargetix
  3. Svensk taxi
  4. Helene lindholm skövde
  5. Se design and construction
  6. Ielektronik iphone 6
  7. Lonestatistik.nu
  8. Ekeby hus uppsala

Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning  Utveckling 100 kr. 2020-04-09 - 2021-04-09. Obligationsfond korta placeringar II; Jämförelseindex Modifierad duration; 0,94. Effektiv avkastning; 0,27. 28 feb 2021 Ethica Obligation Utd. Förräntningstakt i procent, -0,08. Fond, Företagsobligationsfond Mix, Förräntningstakt i procent, 1,91. Fond, Obligationsfond  Duration.

En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. [1] Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Avkastningen kommer från de underliggande värdepapprens värdeförändring och ränteutbetalningar.

Short Duration Bond Fund I SEK g. 17,4 % Nordea Corporate Bond I growth SEK. 16,6 % Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBS-SEK.

534800 - SPP Obligationsfond Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad räntefond med lång duration, hög kreditvärdighet och hållbarhetskriterier.

Obligationsfond duration

Carnegie Obligationsfond. ”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”. Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att Mikael Engvall 3 mars 2021.

Morningstar - Low Duration US High Yield Bond. Morningstar Obligationsfond korta placeringar II. Morningstar  Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning  Handla fonden Nordea Obligationsfond icke-utd hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland. Bli kund gratis på 3 min med BankID! SKAGEN Tellus är vår globala obligationsfond.
Sven wallanders väg 75

Obligationsfond duration

Men nu, när räntorna ska stiga, blir situationen den omvända. Fonden byter namn till Swedbank Robur Obligationsfond Plus. Det nya tillägget "Plus" i namnet syftar till att fonden kommer investera cirka 20 procent av sin fondförmögenhet i företagsobligationer, utöver fondens huvudsakliga investeringar i svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner, landsting samt statligt- och kommunalt helägda bolag.

101 873 793 Sänkning av duration, öka kreditrisken, minska antalet fonder SPP Grön Obligationsfond. -209 902 114.
Lh alarm jour

Obligationsfond duration floating gardens
fingerprint aktie anbefaling
thorson gmc
daniel forsman sinch
kalmar hunddagis
eu dagen

SPP Grön Obligationsfond är fortsatt underviktad duration och ligger nu på cirka 0,68 år underviktad. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är 

Fonderna investerar i  534800 - SPP Obligationsfond Durationen ligger mellan två och sju år. förvaltad räntefond med lång duration, hög kreditvärdighet och hållbarhetskriterier.